4c4d32f6 8c6b 40be 93db 115994741c89

Kotipalvelua suurella sydämellä

Erilaiset kotipalvelut koetaan intiiminä asiana, koska toimintaympäristönä on asiakkaan oma koti. Sivina Oy:ssä tämä asia ymmärretään. Perheyrityksen toimintaa värittävät yksityisyyden kunnioittaminen, lämmin ote ja huolellisuus.

E

spoolainen Sivina Oy välittää kotiapua esim. silloin, kun asiakashaluaa helpottaa omaa arkeaan tai ei enää selviä arkipäiväisistä askareistaan. ”Asiakas voi tilata meiltä siivouspalveluita, kodinhoitoa, lastenhoitoa tai senioriturvaa”, kertoo projektipäällikkö Iina Pietilä. ”Pääkonttorimme on Espoossa, lisäksi meillä on toimipisteitä miltei koko maassa Lappia lukuunottamatta. Tytäryrityksemme Kotipalvelu Ykköset Oy tarjoaa myös kotihoidon palveluita.”

”Olemme luotettava arjen kumppani, jonka tuella asiakas voi parantaa jokapäiväistä arkeaan.”

”Siivouspalvelut ovat suosituin tuotteemme”, hän jatkaa. ”Asenteet ulkopuolelta tilattavaa siivousapua kohtaan ovat muuttuneet paljon viimeisten vuosien aikana: tämän päivän kiireinen ihminen haluaa käyttää aikansa esimerkiksi harrastuksiin tai perheen parissa, ja näin yhä useampi ulkoistaa kotisiivouksen.”

Myös hoito- ja hoivapalvelut Sivinasta

Suomalaisten ikääntyessä ja yhteiskunnan palveluiden muuttuessa epävarmemmiksi yhä useampi tilaa myös hoito- ja hoivapalveluita yksityisiltä yrityksiltä. Palveluesimies Jenni Morottajan mukaan tämä asiakaskunta on kasvusuunnassa. ”Moni ikäihminen pärjää vielä kotonaan ulkopuolisen avun turvin. Yhteiskunta suosii avohoitoa ja seniorin mahdollisimman pitkää omassa kodissa asumista, ja sote-alan koulutetuilla työntekijöillämme on valmiudet vastata tähän tarpeeseen.”

Sivina Oy työllistää noin 170 osaajaa, ja hoito- ja hoivatyöhön tulevilta odotetaan alan peruskoulutusta sekä hyvää motivaatiota ja innostuneisuutta omaa työtä kohtaan. Oman työn arvostus on tärkeää: suhtautuminen työhön näkyy pienissä eleissä ja asiakkaan kohtelussa. Pietilän mukaan hyvä työilmapiiri heijastuu suoraan asiakastyöhön. ”Erityisesti hoivatyössä tämä on tärkeää”, hän toteaa.

”Lyhyesti sanottuna: Olemme joustava ja luotettava arjen kumppani, jonka tuella asiakas voi parantaa jokapäiväistä arkeaan monin tavoin”, toteaa palvelupäällikkö Taru Haukijärvi.

Lisätiedot: sivina.fi

Mainos